Preview Mode Links will not work in preview mode

Undervejs i historien


Jul 1, 2020

Historiker og forskningschef Andreas Marklund er taget til det indre København for at lede efter en kælderskakt, som danner ramme for hans nye bog ”Overvågningens historie – Fra sorte kabinetter til digital masseovervågning”. I den kælder begyndte optakten til en politisk skandale i 1969, da studerende protesterede over en hemmelig lyttepost, som, de mente, de havde opdaget.

Producent: Præmis
Vært: Dorte Palle
Udgiver: Gads Forlag