Preview Mode Links will not work in preview mode

Undervejs i historien


Sep 2, 2021

Undervejs i historien er inviteret med til Esbjerg af professor Jørn Henrik Petersen. Kælderen under Esbjerg Bibliotek huser nemlig Julius Bomholts private arkiv, der har et omfang, der kan tage pusten fra de fleste. Et arkiv Jørn Henrik Petersen har brugt flittigt i arbejdet med sin biografi om Danmarks første kulturminister.

Producent: Præmis
Vært: Dorte Palle
Udgiver: Gads Forlag